Štatút súťaže


Štatút súťaže Slovak Roasting Masters Košice 2024
Slovak Roasting Masters je súťaž pre profesionálnych aj amatérskych kávových pražiarov, zo Slovenska ale aj zahraničia.

Dátum a miesto konania súťaže
22.3.2024, 11:00 hod. Kunsthalle Košice, Festival Káva Čaj Čokoláda

Výhra pre víťaza súťaže
3 vrecia (180 kg) súťažnej zelenej kávy od hrdého partnera BERO Polska

Súťažná zelená káva na praženie
Rwanda natural Gicumbi PB red bourbon

Formát súťaže

 1. Súťažiacim pražiarom bude rozposlaná identická súťažná zelená káva po uzavretí prihlášok do súťaže
 2. Súťažnú kávu pražia registrovaní súťažiaci pred vyhodnotením, ktoré prebieha na Festivale Káva Čaj Čokoláda Košice 2024
 3. Súťažné kávy sú vyhodnotené v jednom kole, anonymne, formou cuppingu počas prvého Festivalového dňa (22.3.2024,11:00 hod.)
 4. Vyhráva súťažná káva s najvyšším počtom bodov
 5. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu miesta a termínu súťaže ako aj úpravu pravidiel, bez nároku súťažiacich na odstúpenie zo súťaže

Registrácia a štartovné

 1. Registrovať sa do súťaže môže ktokoľvek, bez ohľadu na vek a skúsenosti
 2. Registruje sa online na priloženom linku
 3. Maximálne množstvo súťažiacich je 10, minimálny počet je 5
 4. Dátum uzavretia registrácií je: 29.2.2024
 5. Štartovné: 90,-€ bez DPH

Prevzatie, praženie a odovzdanie súťažnej kávy

 1. Po uzavretí registrácie rozpošle organizátor v dostatočnom predstihu súťažiacim 5kg identickej zelenej súťažnej kávy
 2. Súťažiaci má možnosť zakúpiť si aj väčšie množstvo súťažnej zelenej kávy (cena a podmienky sú v prihlasovacom formulári)
 3. Druh súťažnej kávy je Rwanda natural Gicumbi PB red bourbon
 4. Pražiť kávu môžu len registrovaní súťažiaci, no nie nevyhnutne na vlastnom zariadení
 5. Ak súťažiaci pražia súťažnú kávu vo viacerých várkach, zvolia si jednu, ktorú prinesú do súťaže (praženie nesmie byť neskôr ako 20.3.2024)
 6. Je zakázané akoukoľvek formou chuťovo vylepšovať zelené aj pražené zrná. Napr. pridať zelené zrná na týždeň/dva do sudov po rume/whisky a podobne. Taktiež to platí aj na praženú kávu – je  zakázané ju po upražení poprášiť aditizovanou/ochutenou vodou/tekutinou a pod.
 7. Práca so surovinou je povolená, tj, že po upražení sa môžu vyhodiť quakery, polámané a inak poškodené zrná a pod.
 8. Minimálne množstvo vzorky upraženej súťažnej kávy je 100g
 9. Súťažná vzorka upraženej kávy musí byť hermeticky uzavretá a označená štítkom s menom súťažiaceho a dátumom praženia
 10. Súťažiaci musia priniesť svoje zvolené súťažné vzorky kávy organizátorom Festivalu do Kunsthalle Košice, Rumanova 1, vo štvrtok 21. 3. 2024 v čase medzi 15:00 a 20:00 hod. Súťažné vzorky môžu súťažiaci poslať aj poštou alebo kuriérom do 19. 3. 2024 (najneskôr v tomto dátume to musí prísť), na adresu: Ivan Čižmárik, Zelinovej 904, 900 42 Miloslavov, tel. 0905 215 741.

Hodnotenie

 1. Súťažné vzorky upraženej kávy sa hodnotia formou cuppingu
 2. Vzorky od jednotlivých súťažiacich sa anonymne prezentujú v identických cuppingových miskách
 3. Mená súťažiacich sú vyznačené na spodnej strane cuppingových misiek, tak aby ich nebolo vidno
 4. Vzorky od jednotlivých súťažiacich sa pre vylúčenie pochybností a časového limitu cuppingu servírujú v dvojiciach, pričom každá miska obsahuje 11g kávy na 190ml vody s teplotou 96°C
 5. Porota sa skladá z jednotlivých registrovaných súťažiacich ako aj nezávislých členov (porotu vyberá organizátor súťaže)
 6. Porota hodnotí vzorky na základe hodnotiacich kritérií definovaných v Scoresheete v jednom kole
 7. Súťažná vzorka kávy s kumulatívne najvyšším počtom bodov vyhráva

Štatút súťaže na stiahnutie

Organizátor súťaže
Marko production s.r.o., Jakabova 57, 821 04 Bratislava

Hlavný partner súťaže
Súťaž Slovak Roasting Masters Košice 2024 hrdo podporuje

Bero Polska – člen Neumann Kaffee Gruppe – poprednej skupiny obchodovania so zelenou kávou a poskytovania služieb.